Mgr Jean-Crispin Kimbeni Ki Kanda nommé Evêque du diocèse de Kisantu

Le pape François a nommé Mgr Jean-Crispin Kimbeni Ki Kanda, nouvel Evêque du diocèse de Kisantu,…